Skuteczna dezynsekcja oferowana w BIOS

Oferta przedsiębiorstwa BIOS dla właścicieli firm zawiera podobne świadczenia jak w wypadku klientów prywatnych. Do tej pory na usługi jakimi są zwalczanie pluskiew zdecydowane były: zakłady produkcji w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, magazyny zbożowe, placówki […]